Välkommen till den kostnadsfria versionen av Energihuskalkyl; Västeråskalkylen

Denna kostnadsfria version är begränsad till klimatdata för Västerås stad. Här kan ni utan kostnad göra energikalkyler för er byggnad som om den vore placerad i Västerås. 

 

Det enda ni behöver göra är att registrera er för ”Västeråskalkylen” och acceptera att era personliga data i form av e-mail finns registrerat (datalagens krav). Registrera er här

 

Ska ni bygga på andra orter i Sverige finns det klimatdata för 158 orter att välja på i den kommersiella versionen på energihuskalkyl.se och det till en låg kostnad per byggnad. Även där krävs en separat registrering. 

 

Med Energihuskalkyl beräknas; Årsenergi, värmeförlusttal (effektförlust vid DVUT), Um,, primärenergital och energiklass enligt BBR, BEN2 och FEBY18. Stort nöje!

 

Varför använda Energihuskalkyl?

EHK är ett enkelt och översiktligt beräkningsstöd med programvara och datalagring i ”molnet”. Indataanvisningar och referensvärden intergrerade. 

Återanvänd dina data

Alla indata- för effekt och energikalkylen sparas i en databas. Därmed är det möjligt att återkomma och steg för steg göra allt bättre beräkningar eller ändra på indata. Även när byggnaden är uppförd, kan kalkylen revideras för de delar där en förändring har genomförts.

När byggnaden tagits i drift kan mätdata föras in för verifiering av byggnadens prestanda.